• Inter-Lingua nyelviskola. Nyári akció
Inter-Lingua nyelviskola, Budapest

Kapcsolat

Inter-Lingua nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Címünk: 1074 Budapest, Erzsébet krt. 40-42, 1 em., 3 aj., kapucsengő 114

Kapukód: 114 kulcs 4945

Tel: 06 (70) 307-97-89

E-mail:

angol, német, olasz, francia nyelvek esetén: interlingua.nyelviskola01@gmail.com

orosz, magyar, spanyol, ritka nyelvek esetén: interlingua.nyelviskola02@gmail.com

Recepciónk nyitvatartása:
Hétfő: 9.00 - 20.00
Kedd: 9.00 - 20.00
Szerda: 9.00 - 20.00
Csütörtök: 9.00 - 20.00
Péntek: 9.00 - 20.00
Szombat, vasárnap: ZárvaMegosztás

Angol felsőfokon

Felsőfokú angol nyelvtanfolyam, Budapest

NYÁRI AKCIÓ csak június 29-ig

Júniusban induló angol nyelvtanfolyamok: 100 óra 53 990 Ft

Előbeiratkozási akció 2018.06.29 péntekig!

A péntekig tartó akció alatt a 100 órás

angol júliusi ás augusztusi tanfolyamok tandíja 48 990 Ft.

Június 29-ig diákoknak* olcsóbb!

Amennyiben június 29-ig beiratkozol, júniusban induló angol tanfolyam díja 50 990 Ft lesz.

* Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek! 

 

Ingyenes tankönyv + munkafüzet + 100 órás szóbeli tréning.

Inter-Lingua nyelviskola Budapest belvárosában.

 

Az angol C-1 fokot elért hallgató meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú angol szöveget, és a rejtett jelentés tartalmakat is érzékeli. Természetes módon és folyamatosan tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. Az angol nyelvet hatékonyan tudja használni tanulmányi és szakmai, valamint társalgási célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

 

A FELSŐFOKÚ ANGOL NYELVTANFOLYAM TANTERVE:

NYELVTAN

 1. igeidők aspektusainak (simple / continuous / perfect) és az aktív / passzív szerkezet átfogó áttekintése 

 2. - szóösszetételek 

 3. - töltelékszavak 

 4. - „hot verbs” – make, have, do, take, put, get, 

 5. - narráció 

 6. - hírközlés / reflektálás 

 7. - kérdések és tagadások, tagadó kérdések 

 8. - „how come..?” típusú kérdések 

 9. - előképzők (dis-, in-…) 

 10. - antonímok (ellentétes jelentésű szavak) 

 11. - „thing” szó használata 

 12. - hivatalos és kevésbé hivatalos mennyiség jelzők 

 13. - több hangsúlyú szavak 

 14. - kifejezések modális segédigékkel 

 15. - kijelentő mondat kérdő mondat minőségben 

 16. - meglepetést kifejező kérdések 

 17. - vonatkozói mellékmondatok (that, who, what, whose, which) 

 18. - melléknévi igenevek 

 19. - kommentálás „which”-el 

 20. - határozószavas szókapcsolatok 

 21. - melléknevek expresszitását növelő kifejezések 

 22. - többjelentésű szavak 

 23. - egy hangalakhoz tartozó eltérő jelentések 

 24. - szinonimák 

 25. - hipotézis feltevések (I wish / I’d rather/ if only) 

 26. - „if”-es kifejezések 

 27. - szópárok 

 28. - „Have you ever wondered…” kérdéstípus 

 29. - névelők 

 30. - determinánsok (every / each / no / none / both / either) 

 31. - mutató névmások 

 32. - „hot words” – life, time 

 33. - felkiáltások (wow / how / what kezdetekkel) 

 34. - baráti levél / email írás formai követelményei

 Igei szerkezetek: 

 1. - modális segédigék: able to, manage to, bound to, supposed to, allowed to 

 2. - modális segédigék múlt idős alakjai 

 3. - „like” használata 

 4. - szokások / múltbéli szokások a „used to” szerkezet 

 5. - „be used to doing” szerkezet

 Igeidők: 

 1. - egyszerű jelen (Present Simple) kontra folyamatos jelen (Present Continuous) 

 2. - befejezett jelen (Present Perfect) 

 3. - narratív igeidők: egyszerű múlt (Past simple), folyamatos múlt (Past Continuous), befejezett múlt (Past Perfect) 

 4. - jövő idő kifejezései: egyszerű jelen (Present Simple), folyamatos jelen (Present Continuous), „is going to szerkezet”, „shall” 

 5. - folyamatos jövő idő (Future Continuous) 

 6. - befejezett folyamatos jövő idő (Future Perfect Continuous)

SZÓBELI TÉMÁK KÖREI:

 1. - külföldön élés előnyei és hátrányai 

 2. - hasznos hétköznapi szófordulatok 

 3. - állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél 

 4. - turizmus előnyei és hátrányai 

 5. - az élet kihagyhatatlan dolgai 

 6. - könyv és filmismertetés 

 7. - novellaolvasás / feldolgozás / ismertetés 

 8. - rádiós hírek feldolgozása 

 9. - hazugságok / kegyes hazugságok 

 10. - udvariassági formulák 

 11. - fiatal felnőttek ambíciói, szociális élete 

 12. - találkozók megszervezése 

 13. - jövőbeli tervek 

 14. - telefon beszélgetések szófordulatai 

 15. - reklámok, márkák világa 

 16. - közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól 

 17. - üzleti kifejezések, levél fordulatok 

 18. - házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai 

 19. - extrém időjárás viszontagságai 

 20. - gyerektörténetek, gyerekmesék 

 21. - álmaink 

 22. - kit mi tesz boldoggá 

 23. - különböző életszakaszok szépsége- kommentáló töltelékszavak

 

FELSŐFOKÚ ANGOL NYELVTANFOLYAMON HASZNÁLT TANKÖNYV


1. Christina Lathan-Koenig: New English File Upper-Intermediate tankönyv és munkafüzet;

2. Némethné dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Angolul;

3. dr. Tompos Anikó, Andrew Neville: Arguments and Discussion;

Legközelebbi angol kezdő nyelvtanfolymok, Budapest

On-line jelentkezési lap: angol, német, francia, olasz, holland nyelv

Vezetéknév *:
Keresztnév *:
Cím *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Nyelv *:
Képzés szintje *:Tanfolyam típusa *:


Tanfolyamkezdés hete *:
Nap *:
Órakezdés *:
Megjegyzés:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!